Hoppa till sidans innehåll

Älvsborgs Ungdomsskytteförbund 1968-2009


En epok i sjuhäradsbygden är nu över.

 

Frivilliga skytterörelsen med 150 åriga anor bildade 1968 en ungdomsskytterörelse. Samtidigt med det bildades en ungdomssektion till Älvsborgs Skytteförbund. Några år senare blev hela denna ungdomsrörelse en egen fristående organisation och Älvsborgs Ungdomsskytteförbund kallad Pä Uskfb var född.

 

Pä Uskfb har organiserat ungdomsskytteföreningarna i sjuhäradsbygden med omnejd. I sin glans dagar fanns det dryg 2000 medlemmar i åldern 7-25 år som sysslade med skytte. Men som alla vet har många föreningar gått under de senaste åren, detta har inte minst drabbat de många små skytteföreningarna ute på landsbygden, det har i nästan varje socken funnits en förening, de sista åren har dock medlemsantalet legat stadigt runt 700 och antalet aktiva föreningar runt 20.

 

Huvuduppgiften för ett ungdomsskytteförbund har varit att bedriva meningsfull fritidsverksamhet över föreningsgränserna för ungdomar, då inom skytte förståss. Inom Pä Uskfb har vi varit mycket aktiva på ungdomssidan men även försökt hjälpa fram de som velat satsa lite mer på att skjuta bättre. Det har under åren blivet en hel del fina medaljer på nationell nivå. Hoppas i ett senare reportage kunna följa upp vad det blivit av oss, som börjat som unga skyttar i Älvsborg.

 

För några år sedan beslutade de tre stora skytteorganisationerna, Frivilliga Skytterörelsen, Skytterörelsens Ungdomsorganisation och Svenska Sportskytteförbundet att slå sig samman till ett nytt förbund, Svenska Skyttesportförbundet, samt söka inträde i RF (Sportskytteförbundet var medlem redan innan sammanslagningen). På grund av medlemskapet i RF stämde inte de tidigare gränserna och uppgifterna för ett distrikt överens med de ny som kommer. Därav upphörde Pä USKFBs verksamhet den 31 december 2009 i och med att den nya organisationens distrikt (Västergötlands Skyttesportförbund), som omfattar i stort hela Västergötland tog över.

 

Den nya organisationen har dock en annorlunda inriktning. Dess uppgift är att samordna föreningarnas verksamhet. Vilket nu lägger större ansvar på den enskilda föreningen att få till meningsfull verksamhet för alla ungdomar, inte bara de bästa skyttarna. Och dessutom ha kompetens att utveckla de som vill utvecklas. Kanske rent av bli våra framtida OS-stjärnor. För att ta tillvara de resurser och kunskaper Pä Uskfb har byggt upp beslutade föreningarna att Pä Uskfbs tillgångar skall stanna i bygden och därför bildades en gemensam intresseorganisation kallad Älvsborgsskytt. Vi älvsborgare hoppas verkligen att detta skall fortsätta utveckla de små föreningarna så att de också har en plats i organisationen och kan få den experthjälp som behövs, för att utveckla ungdomarna från intresserade sportlovsskyttar till att en dag stå på de stora prispallarna.

 

Lördagen 11 december 2010 var den definitiva slutpunkten i Pä USKFBs historia, då var även alla ”papper” avklarde och verksamheten avslutades med en ceremoni i Marks Skyttecenters fina luftgevärshall. Föreningar och ledare som varit med ända fram till avvecklingen fick emotta Pä USKFBs hedersstandar som utdelades av förbundets hedersordförande Lennart Högenberg (32 st delades ut). Lennart fanns med i kulisserna redan när organisationen bildades och var under de flesta av organisationens dryga 40 år dess ordförande.

 

Totalt delades det ut 32 Flaggor. (Pokalerna och medaljerna som syns på bilden härörde

 till de mästerskap som sköts i somras.)

 

Pä Uskfb:s förste styrelse ordförande tillika nuvarande hedersordförande Lennart Högenberg överlämnar edersstandaret till

Pä USKFB:s siste styrelseordförande Linda Flygare, samt undertecknad som blev siste sekreteraren.

 

 

 

 

Som hedersorförande fick Lennart i uppdrag att leda sista möte och därmet

göra historiens sista klubbslag för Älvsborgs Ungdomsskytteförbund.

 

 

Efter Lennarts sista klubbslagslag överlämnade Linda Flygare ordförandeklubban till

föreningen Älvsborgsskytts ordförande Stefan Holm.

 

Älvsborgs Ungdomsskytteförbund har inte haft en egen flagga, utan vida stora tävlingar och vid högtidliga tillfällen har en flagga med riksorganisationens emblem använts. Denna överlämnades till Reprecentanter för Marks Skyttecenter, för att i framtiden pryda någon av deras stora väggar.

 

Ovan Tar Lars Henning som reprecentant för Marks Skyttecenter emot flaggan av Lennart Högenberg.

 

Mikael Svensson.

Pä USKFB:s siste sekreterare.

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:16 Skribent: Mikael Svensson

Postadress:
Västergötlands Skyttesportförbund
Simon Magdeburg, Åkersbergsvägen 7
549 31 Tidan

Kontakt:
Tel: 0500482399
E-post: magdeburgsimon@gmail...